ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเดินทางไปปฏิบัติงานราชการในท้องที่จังหวัดกระบี่ ตรัง และสตูล เพื่อติดตามปฏิบัติงานโครงการศักยภาพของพื้นที่ชายฝั่งในการกักเก็บมลพิษ ตั้งแต่วันที่ 26 - 31 มีนาคม 2562 (สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเดินทางไปปฏิบัติงานราชการในท้องที่จังหวัดกระบี่ ตรัง และสตูล เพื่อติดตามปฏิบัติงานโครงการศักยภาพของพื้นที่ชายฝั่งในการกักเก็บมลพิษ ตั้งแต่วันที่ 26 - 31 มีนาคม 2562 (สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเดินทางไปปฏิบัติงานราชการในท้องที่จังหวัดกระบี่ ตรัง และสตูล เพื่อติดตามปฏิบัติงานโครงการศักยภาพของพื้นที่ชายฝั่งในการกักเก็บมลพิษ ตั้งแต่วันที่ 26 - 31 มีนาคม 2562 (สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน) สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/31056/nws/13