ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งซื้อเลขที่ 11/2562 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 11/2562 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 11/2562 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ กับ ห.จ.ก.ชาญวิทย์การค้า เป็นเงิน 40,502.71 บาท

เอกสารแนบ

img-328044834

ขนาดไฟล์:0.50 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 45 ครั้ง