ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการเก็บข้อมูลขยะในป่าชายเลน ท้องที่ชุมชนบ้านท่าแครง หมู่ 9 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 )

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่  3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการเก็บข้อมูลขยะในป่าชายเลน ท้องที่ชุมชนบ้านท่าแครง หมู่ 9 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 )

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่  3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการเก็บข้อมูลขยะในป่าชายเลน ท้องที่ชุมชนบ้านท่าแครง หมู่ 9 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 ) สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/31167/nws/13