ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินงานปลูกกิ่งพันธุ์ปะการังแบบตอกตะปูบนฐานธรรมชาติแล้วปลูกทาบกิ่งเก็บกิ่งพันธุ์ปะการัง พร้อมติดหมายกำกับจำนวนกิ่งปะการัง (7,000 กิ่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9)

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินงานปลูกกิ่งพันธุ์ปะการังแบบตอกตะปูบนฐานธรรมชาติแล้วปลูกทาบกิ่งเก็บกิ่งพันธุ์ปะการัง พร้อมติดหมายกำกับจำนวนกิ่งปะการัง (7,000 กิ่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9)

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินงานปลูกกิ่งพันธุ์ปะการังแบบตอกตะปูบนฐานธรรมชาติแล้วปลูกทาบกิ่งเก็บกิ่งพันธุ์ปะการัง พร้อมติดหมายกำกับจำนวนกิ่งปะการัง (7,000 กิ่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9) สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/31201/nws/13