ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3 (กระบี่) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการปลูกกล้าไม้ป่าชายเลน งานขยายพันธุ์ไม้ป่าชายเลนหายากและจัดทำแปลงสาธิตเพื่อการคืนสู่ธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3 (กระบี่)

ประกาศศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3 (กระบี่) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการปลูกกล้าไม้ป่าชายเลน งานขยายพันธุ์ไม้ป่าชายเลนหายากและจัดทำแปลงสาธิตเพื่อการคืนสู่ธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3 (กระบี่)

ประกาศศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3 (กระบี่) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการปลูกกล้าไม้ป่าชายเลน งานขยายพันธุ์ไม้ป่าชายเลนหายากและจัดทำแปลงสาธิตเพื่อการคืนสู่ธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3 (กระบี่) สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/31206/nws/13