ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาพร้อมโปรแกรมและตัวกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ รุ่นที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาพร้อมโปรแกรมและตัวกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ รุ่นที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาพร้อมโปรแกรมและตัวกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ รุ่นที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน) สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/31234/nws/13