ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำทุ่นแนวเขตอนุรักษ์ (ทุ่นไข่ปลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานบริหารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำทุ่นแนวเขตอนุรักษ์ (ทุ่นไข่ปลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานบริหารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำทุ่นแนวเขตอนุรักษ์ (ทุ่นไข่ปลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานบริหารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1) สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/31239/nws/13