ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ช่างเครี่องบิน จำนวน 1 อัตรา โดยวิธิเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ช่างเครี่องบิน จำนวน 1 อัตรา โดยวิธิเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ช่างเครื่องบิน จำนวน 1 อัตรา ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ ส.อ.พิชัย มิ่งชื่น กำหนดการจ้างตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562 โดยเสนอราคาเป็นเงิน 20,000 บาท/เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เอกสารแนบ

พิชัย มิ่งชื่น

ขนาดไฟล์:0.25 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 82 ครั้ง