ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักบิน (เฮลิคอปเตอร์) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธิเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักบิน (เฮลิคอปเตอร์) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธิเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักบิน (เฮลิคอปเตอร์) จำนวน 1 อัตรา ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ ร.อ.ภควัส ภัคะมาน กำหนดการจ้างตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2562 โดยเสนอราคาเป็นเงิน 35,000 บาท/เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เอกสารแนบ

ภควัส ภคะมาน

ขนาดไฟล์:0.29 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 15 ครั้ง