ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักบิน (เฮลิคอปเตอร์) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธิเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักบิน (เฮลิคอปเตอร์) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธิเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักบิน (เฮลิคอปเตอร์) จำนวน 1 อัตรา ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ พล.ต.ต.ฐากร  เฉวียงหงษ์ กำหนดการจ้างตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562 โดยเสนอราคาเป็นเงิน 35,000 บาท/เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 210,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เอกสารแนบ

ฐากร เฉวียงหงษ์

ขนาดไฟล์:0.28 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 16 ครั้ง