ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปฏิบัติงานสำรวจ รวบรวม จัดหา เพาะชำกล้าไม้ จัดทำแปลงสาธิต จัดทำศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ ท้องที่อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 7)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปฏิบัติงานสำรวจ รวบรวม จัดหา เพาะชำกล้าไม้ จัดทำแปลงสาธิต จัดทำศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ ท้องที่อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 7)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปฏิบัติงานสำรวจ รวบรวม จัดหา เพาะชำกล้าไม้ จัดทำแปลงสาธิต จัดทำศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ ท้องที่อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 7)

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/31331/nws/13