ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

เอกสารแนบ

article_20170424142003

ขนาดไฟล์:1.18 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 11 ครั้ง