ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่อง ขอส่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ

เรื่อง ขอส่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ

ประกาศ กกบ. สป.ทส. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างว่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน สฐ. 177 กทม. ภายในวงเงินงบประมาณ 2,600 บาท (สองพันหกร้อยบาทถ้วน) บริษัท วรจักรยานยนต์ จำกัด ผู้มีอาชีพรับจ้าง เป็นผู้ชนะการเสนอราคา โดยเสนอราคาเป้นจำนวนเงิน 2,597.43 บาท (สองพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสี่สิบสามสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มล้ว เนื่องจากราคาที่เสนอต่ำกว่าวงเงินงบประทาณที่เห้นชอบเห็นควรเป็นผู้ชนะการเสนอราคา ในครั้งนี้

เอกสารแนบ

217

ขนาดไฟล์:0.59 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 72 ครั้ง