ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่อง ขอส่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เรื่อง ขอส่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศ สป.ทส. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที พี เอ็น กรุ๊ป (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 16,264.00 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน)

เอกสารแนบ

216

ขนาดไฟล์:0.54 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 21 ครั้ง