ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ สำหรับใช้ในโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และสาธิตการเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน 7 พื้นที่ ในจังหวัดภูเก็ตและกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9)

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ สำหรับใช้ในโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และสาธิตการเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน 7 พื้นที่ ในจังหวัดภูเก็ตและกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9)

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ สำหรับใช้ในโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และสาธิตการเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน 7 พื้นที่ ในจังหวัดภูเก็ตและกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่https://www.dmcr.go.th/detailAll/31392/nws/13