ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน JET A-๑ (แบบถัง ๒๐๐ ลิตร) จำนวน ๖๐ ถัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน JET A-๑ (แบบถัง ๒๐๐ ลิตร)  จำนวน ๖๐ ถัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน JET A-๑ (แบบถัง ๒๐๐ ลิตร) จำนวน ๖๐ ถัง จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 467,889.60 บาท (สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง

เอกสารแนบ

226

ขนาดไฟล์:0.37 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 8 ครั้ง