ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนน้ำยารักษาตัวอย่างปลา จำนวน 1,600 ชุดตัวอย่างในห้องเก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิต มีกระดูกสัตว์สันหลัง จำนวน 1 งาน (กรมทรัพยารกทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน)

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนน้ำยารักษาตัวอย่างปลา จำนวน 1,600 ชุดตัวอย่างในห้องเก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิต มีกระดูกสัตว์สันหลัง จำนวน 1 งาน (กรมทรัพยารกทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน)

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนน้ำยารักษาตัวอย่างปลา จำนวน 1,600 ชุดตัวอย่างในห้องเก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิต มีกระดูกสัตว์สันหลัง จำนวน 1 งาน (กรมทรัพยารกทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน) สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/31411/nws/13