ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้าง ซ่อมบานประตูทางเข้า-ออก และผนังห้องทำงานส่วนประชาสัมพันธ์ ชั้น 4 เลขที่ 74/2562 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 กับบริษัท เพรทตี้โฮมรัฐ จำกัด เป็นเงิน 9,095 บาท

ใบสั่งจ้าง ซ่อมบานประตูทางเข้า-ออก และผนังห้องทำงานส่วนประชาสัมพันธ์ ชั้น 4 เลขที่ 74/2562 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562  กับบริษัท เพรทตี้โฮมรัฐ จำกัด เป็นเงิน 9,095 บาท

ใบสั่งจ้าง ซ่อมบานประตูทางเข้า-ออก และผนังห้องทำงานส่วนประชาสัมพันธ์ ชั้น 4 เลขที่ 74/2562 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562  กับบริษัท เพรทตี้โฮมรัฐ จำกัด เป็นเงิน 9,095 บาท

เอกสารแนบ

Image100419140350

ขนาดไฟล์:0.78 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 35 ครั้ง