ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำซั้งเชือก จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 2)

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำซั้งเชือก จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 2)

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำซั้งเชือก จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 2) 

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/31413/nws/13