ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สัญญาจ้างเหมาบริการ ทำงานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ 0201.8/06/2562 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2562 รายนางสาววนิดา น้อยสมบัติ วงเงิน 66,000 บาท

สัญญาจ้างเหมาบริการ ทำงานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ 0201.8/06/2562 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2562 รายนางสาววนิดา น้อยสมบัติ วงเงิน 66,000 บาท

สัญญาจ้างเหมาบริการ ทำงานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ 0201.8/06/2562 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2562 รายนางสาววนิดา น้อยสมบัติ วงเงิน 66,000 บาท

เอกสารแนบ

Image100419140845

ขนาดไฟล์:2.52 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 78 ครั้ง