ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สัญญาจ้างเหมาบริการ ทำงานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ 0201.8/05/2562 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2562 รายนายไพรวัลย์ มั่นเครือ วงเงิน 66,000 บาท

สัญญาจ้างเหมาบริการ ทำงานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ 0201.8/05/2562 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2562 รายนายไพรวัลย์ มั่นเครือ วงเงิน 66,000 บาท

สัญญาจ้างเหมาบริการ ทำงานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ 0201.8/05/2562 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2562 รายนายไพรวัลย์ มั่นเครือ วงเงิน 66,000 บาท

เอกสารแนบ

Image100419140927

ขนาดไฟล์:2.54 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 34 ครั้ง