ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สัญญาจ้างเหมาบริการ ทำงานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ 0201.8/21/2562 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2562 รายนางสาวกัญณภัทร ติดโนน วงเงิน 69,000 บาท

สัญญาจ้างเหมาบริการ ทำงานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ 0201.8/21/2562 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2562 รายนางสาวกัญณภัทร ติดโนน วงเงิน 69,000 บาท

สัญญาจ้างเหมาบริการ ทำงานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ 0201.8/21/2562 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2562 รายนางสาวกัญณภัทร ติดโนน วงเงิน 69,000 บาท

เอกสารแนบ

Image100419141011

ขนาดไฟล์:2.58 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 19 ครั้ง