ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สัญญาจ้างเหมาบริการ ทำงานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ 0201.8/46/2562 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561 รายนางสาวจรรยารักษ์ มงการ วงเงิน 66,000 บาท

สัญญาจ้างเหมาบริการ ทำงานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ 0201.8/46/2562 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561 รายนางสาวจรรยารักษ์ มงการ วงเงิน 66,000 บาท

สัญญาจ้างเหมาบริการ ทำงานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ 0201.8/46/2562 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561 รายนางสาวจรรยารักษ์ มงการ วงเงิน 66,000 บาท

เอกสารแนบ

Image110419014704

ขนาดไฟล์:2.75 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 9 ครั้ง