ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สัญญาจ้างเหมาบริการ ทำงานขับรถยนต์ราชการ เลขที่ 0201.8/29/2562 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561 รายนายธีรพงษ์ รุ่งอุปถัมภ์พงศ์ วงเงิน 64,200 บาท

สัญญาจ้างเหมาบริการ ทำงานขับรถยนต์ราชการ เลขที่ 0201.8/29/2562 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561 รายนายธีรพงษ์ รุ่งอุปถัมภ์พงศ์ วงเงิน 64,200 บาท

สัญญาจ้างเหมาบริการ ทำงานขับรถยนต์ราชการ เลขที่ 0201.8/29/2562 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561 รายนายธีรพงษ์ รุ่งอุปถัมภ์พงศ์ วงเงิน 64,200 บาท

เอกสารแนบ

Image110419015025

ขนาดไฟล์:2.47 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 74 ครั้ง