ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สัญญาจ้างเหมาบริการ ทำงานขับรถยนต์ราชการ เลขที่ 0201.8/27/2562 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561 รายนายพิเชษฐ รัตนพงษ์ วงเงิน 78,000 บาท

สัญญาจ้างเหมาบริการ ทำงานขับรถยนต์ราชการ เลขที่ 0201.8/27/2562 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561 รายนายพิเชษฐ รัตนพงษ์ วงเงิน 78,000 บาท

สัญญาจ้างเหมาบริการ ทำงานขับรถยนต์ราชการ เลขที่ 0201.8/27/2562 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561 รายนายพิเชษฐ รัตนพงษ์ วงเงิน 78,000 บาท

เอกสารแนบ

Image110419015151

ขนาดไฟล์:2.60 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 36 ครั้ง