ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สัญญาจ้างเหมาบริการ ทำงานขับรถยนต์ราชการ เลขที่ 0201.8/36/2562 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561 รายนายรัชต์พงษ์ ไตรรัตน์ถาวรกิจ วงเงิน 60,000 บาท

สัญญาจ้างเหมาบริการ ทำงานขับรถยนต์ราชการ เลขที่ 0201.8/36/2562 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561 รายนายรัชต์พงษ์ ไตรรัตน์ถาวรกิจ วงเงิน 60,000 บาท

สัญญาจ้างเหมาบริการ ทำงานขับรถยนต์ราชการ เลขที่ 0201.8/36/2562 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561 รายนายรัชต์พงษ์ ไตรรัตน์ถาวรกิจ วงเงิน 60,000 บาท

เอกสารแนบ

Image110419015314

ขนาดไฟล์:2.48 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 35 ครั้ง