ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สัญญาจ้างเหมาบริการ ทำงานขับรถยนต์ราชการ เลขที่ 0201.8/69/2562 ลงวันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 รายนายพงศ์ศิริ เลี้ยงเอม วงเงิน 77,000 บาท

สัญญาจ้างเหมาบริการ ทำงานขับรถยนต์ราชการ เลขที่ 0201.8/69/2562 ลงวันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 รายนายพงศ์ศิริ เลี้ยงเอม วงเงิน 77,000 บาท

สัญญาจ้างเหมาบริการ ทำงานขับรถยนต์ราชการ เลขที่ 0201.8/69/2562 ลงวันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 รายนายพงศ์ศิริ เลี้ยงเอม วงเงิน 77,000 บาท

เอกสารแนบ

Image110419103230

ขนาดไฟล์:2.56 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 42 ครั้ง