ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุรองรับของเสียอันตราย โครงการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เมืองแพร่สดใสไร้ขยะ)

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุรองรับของเสียอันตราย โครงการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เมืองแพร่สดใสไร้ขยะ)

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุรองรับของเสียอันตราย โครงการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เมืองแพร่สดใสไร้ขยะ)

เอกสารแนบ

article_20170616153531

ขนาดไฟล์:0.25 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 44 ครั้ง