ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเฮลิคอปเตอร์ ขนาด2 เครื่องยนต์ จำนวน 1 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2562 - วันที่ 30 เมษายน 2562

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเฮลิคอปเตอร์ ขนาด2 เครื่องยนต์ จำนวน 1 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2562 - วันที่ 30 เมษายน 2562

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเฮลิคอปเตอร์ ขนาด2 เครื่องยนต์ จำนวน 1 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2562 - วันที่ 30 เมษายน 2562

เอกสารแนบ

Image110419084912

ขนาดไฟล์:6.75 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 11 ครั้ง

3 ซื้อเฮลิคอปเตอร์

ขนาดไฟล์:0.83 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 8 ครั้ง

4 ซื้อเฮลิคอปเตอร์

ขนาดไฟล์:1.19 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 8 ครั้ง

5 ซื้อเฮลิคอปเตอร์

ขนาดไฟล์:1.10 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 8 ครั้ง

6 ซื้อเฮลิคอปเตอร์

ขนาดไฟล์:1.25 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 8 ครั้ง

7 ซื้อเฮลิคอปเตอร์

ขนาดไฟล์:1.27 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 8 ครั้ง

8 ซื้อเฮลิคอปเตอร์

ขนาดไฟล์:1.03 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 8 ครั้ง

1 ซื้อเฮลิคอปเตอร์

ขนาดไฟล์:3.43 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 33 ครั้ง

2 ซื้อเฮลิคอปเตอร์

ขนาดไฟล์:1.47 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 8 ครั้ง