ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สัญญาจ้างเหมาบริการ ทำงานช่าง เลขที่ 0201.8/07/2562 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 รายนายยอดชาย เขียวมุ่ย วงเงิน 78,000 บาท

สัญญาจ้างเหมาบริการ ทำงานช่าง เลขที่ 0201.8/07/2562 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 รายนายยอดชาย เขียวมุ่ย วงเงิน  78,000 บาท

สัญญาจ้างเหมาบริการ ทำงานช่าง เลขที่ 0201.8/07/2562 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 รายนายยอดชาย เขียวมุ่ย วงเงิน  78,000 บาท

เอกสารแนบ

Image110419034753

ขนาดไฟล์:2.48 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 43 ครั้ง