ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สัญญาจ้างเหมาบริการ ทำงานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ 0201.8/58/2562 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 รายนางสาวอรพินท์ พงษ์เจริญ วงเงิน 48,000 บาท

สัญญาจ้างเหมาบริการ ทำงานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ 0201.8/58/2562 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 รายนางสาวอรพินท์ พงษ์เจริญ วงเงิน  48,000 บาท

สัญญาจ้างเหมาบริการ ทำงานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ 0201.8/58/2562 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 รายนางสาวอรพินท์ พงษ์เจริญ วงเงิน  48,000 บาท

เอกสารแนบ

Image110419035105

ขนาดไฟล์:2.45 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 36 ครั้ง