ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สัญญาจ้างเหมาบริการ ทำงานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ 0201.8/04/2562 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 รายนางสาววิลาวัณย์ แก้วทิพย์ วงเงิน 66,000 บาท

สัญญาจ้างเหมาบริการ ทำงานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ 0201.8/04/2562 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 รายนางสาววิลาวัณย์ แก้วทิพย์ วงเงิน  66,000 บาท

สัญญาจ้างเหมาบริการ ทำงานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ 0201.8/04/2562 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 รายนางสาววิลาวัณย์ แก้วทิพย์ วงเงิน  66,000 บาท

เอกสารแนบ

Image110419035144

ขนาดไฟล์:2.52 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 37 ครั้ง