ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3 (กระบี่) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และสาธิตการเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3 (กระบี่))

ประกาศศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3 (กระบี่) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และสาธิตการเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3 (กระบี่))

ประกาศศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3 (กระบี่) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และสาธิตการเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3 (กระบี่)) สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/31560/nws/13