ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้าง จ้างตกแต่งสถานที่เนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เลขที่ 75/2562 ลงวันที่ 11 เมษายน 2562 เป็นเงิน 68,373 บาท กับบริษัท แอดวานซ์ ออนโกอิ้ง จำกัด

ใบสั่งจ้าง จ้างตกแต่งสถานที่เนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เลขที่ 75/2562 ลงวันที่ 11 เมษายน 2562 เป็นเงิน 68,373 บาท กับบริษัท แอดวานซ์ ออนโกอิ้ง จำกัด

ใบสั่งจ้าง จ้างตกแต่งสถานที่เนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เลขที่ 75/2562 ลงวันที่ 11 เมษายน 2562 เป็นเงิน 68,373 บาท กับบริษัท แอดวานซ์ ออนโกอิ้ง จำกัด

เอกสารแนบ

Image180419023430

ขนาดไฟล์:1.01 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 46 ครั้ง