ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ชภ.6904 กทม. จำนวน 1 ลูก

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ชภ.6904 กทม. จำนวน 1 ลูก

ประกาศ กองการบิน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ชภ.6904 กทม. จำนวน 1 ลูก บริษัทวรจักร์ยนต์ จำกัด ผู้มีอาชีพขาย เป็นผู้ชนะการเสนอราคา โดยเสนอราคาเป้นจำนวนเงิน 3,605.90 บาท (สามพันหกร้อยห้าบาทเก้าสิบสตางค์) เนื่องจากราคาที่เสนอต่ำกว่าวงเงินงบประมาณที่เห็นชอบ เห็นควรเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนี้

เอกสารแนบ

241

ขนาดไฟล์:0.21 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 36 ครั้ง