ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสร้างจุดเชื่อมต่อโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ตและงานเดินสายไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสร้างจุดเชื่อมต่อโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ตและงานเดินสายไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสร้างจุดเชื่อมต่อโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ตและงานเดินสายไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/31668/nws/13