ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้าง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ และตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ชฎ 721 กทม. เลขที่ 76/2562 ลงวันที่ 23 เมษายน 2562 กับร้านเอี๋ยวบริการ เป็นเงิน 9,010 บาท

ใบสั่งจ้าง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ และตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ชฎ 721 กทม. เลขที่ 76/2562 ลงวันที่ 23 เมษายน 2562 กับร้านเอี๋ยวบริการ เป็นเงิน 9,010 บาท

ใบสั่งจ้าง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ และตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ชฎ 721 กทม. เลขที่ 76/2562 ลงวันที่ 23 เมษายน 2562 กับร้านเอี๋ยวบริการ เป็นเงิน 9,010 บาท

เอกสารแนบ

Image230419073022

ขนาดไฟล์:0.95 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 69 ครั้ง