ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้งผลิตกระเป๋าใส่เอกสารในการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ (Focus on the operating system) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้งผลิตกระเป๋าใส่เอกสารในการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ (Focus on the operating system) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้งผลิตกระเป๋าใส่เอกสารในการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ (Focus on the operating system) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/31708/nws/13