ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่องขอส่งประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การซื้อพัสดุอากาศยานถังตักน้ำดับไฟ ยี่ห้อ BAMBI BUCKET P/N BB1214 จำนวน 1 รายการ

เรื่องขอส่งประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  การซื้อพัสดุอากาศยานถังตักน้ำดับไฟ ยี่ห้อ BAMBI BUCKET P/N BB1214 จำนวน 1 รายการ

ประกาศ กองการบิน สป.ทส. เรื่องขอส่งประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
การซื้อพัสดุอากาศยานถังตักน้ำดับไฟ ยี่ห้อ BAMBI BUCKET P/N BB1214 จำนวน 1 รายการ ภายในวงเงินงบประมาณ 939,990 บาท (เก้าแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

เอกสารแนบ

162

ขนาดไฟล์:0.44 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 8 ครั้ง