ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเลขที่ 29/2562 ลงวันที่ 19 เมษายน 2562 จ้างเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนยางรถจักรยานยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน จักรสมอปีก 618 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 29/2562 ลงวันที่ 19 เมษายน 2562 จ้างเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนยางรถจักรยานยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน จักรสมอปีก 618 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 29/2562 ลงวันที่ 19 เมษายน 2562 จ้างเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนยางรถจักรยานยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน จักรสมอปีก 618 กับ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เป็นเงิน 12,888 บาท

เอกสารแนบ

img-426034207

ขนาดไฟล์:0.80 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 35 ครั้ง