ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบส่องสว่างของกลุ่มตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบส่องสว่างของกลุ่มตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบส่องสว่างของกลุ่มตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สามารถเข้าดูรายละเอียดไปที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/31897/nws/13