ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเลขที่ 30/2562 ลงวันที่ 23 เมษายน 2562 จ้างเปลี่ยนผ้าดิสเบรกหน้าและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน จักรสมอปีก 0779 กับ บริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด เป็นเงิน 5,704.71 บาท

ใบสั่งจ้างเลขที่ 30/2562 ลงวันที่ 23 เมษายน 2562 จ้างเปลี่ยนผ้าดิสเบรกหน้าและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน จักรสมอปีก 0779 กับ บริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด เป็นเงิน 5,704.71 บาท

ใบสั่งจ้างเลขที่ 30/2562 ลงวันที่ 23 เมษายน 2562 จ้างเปลี่ยนผ้าดิสเบรกหน้าและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน จักรสมอปีก 0779 กับ บริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด เป็นเงิน 5,704.71 บาท

เอกสารแนบ

img-502064257

ขนาดไฟล์:0.50 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 16 ครั้ง