ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล (สบทช.4) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำมาตรการและจัดทำแผนที่ เพื่อเตรียมการจัดทำพื้นที่คุ้งครองทรัพยากรทางทะเล พื้นที่เกาะเหลื่อม อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ส่วนอนรักษ์ทรัพยากรทางทะเล)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล (สบทช.4) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำมาตรการและจัดทำแผนที่ เพื่อเตรียมการจัดทำพื้นที่คุ้งครองทรัพยากรทางทะเล พื้นที่เกาะเหลื่อม อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ส่วนอนรักษ์ทรัพยากรทางทะเล)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล (สบทช.4) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำมาตรการและจัดทำแผนที่ เพื่อเตรียมการจัดทำพื้นที่คุ้งครองทรัพยากรทางทะเล พื้นที่เกาะเหลื่อม อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ส่วนอนรักษ์ทรัพยากรทางทะเล) สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/31919/nws/13