ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน อร 171 กทม.

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน อร 171 กทม.

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน อร 171 กทม. ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองการบินได้ให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน อร 171 กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ สป.ทส. ๕๙-๑๑-๐๕๐๐๗-๐๐๐๑ ภายในวงเงินงบประมาณ ๓,๐๐๐n บาท (สามพันบาทถ้วน) 

บัดนี้ บริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคาโดยเสนอราคา เป็นจำนวนเงิน ๒๙๙๔.๙๓ (สองพันเก้าร้อยเก้าสิบสี่บาทเก้าสิบสามสตางค์) ซึ่งต่ำกว่าวงเงินที่เห็นชอบเห็นควรเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนี้

เอกสารแนบ

img-190502155752

ขนาดไฟล์:0.23 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 19 ครั้ง