ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับโครงการตรวจติดตามสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พื้นที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และป่าชายเลน บริเวณพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับโครงการตรวจติดตามสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พื้นที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และป่าชายเลน บริเวณพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับโครงการตรวจติดตามสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พื้นที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และป่าชายเลน บริเวณพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) 

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/31932/nws/13