ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างซ่อมพื้นรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮม 8112 กทม. เลขที่ 78/2562 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 กับร้านเอี๋ยวบริการ เป็นเงิน 18,000 บาท

ใบสั่งจ้างซ่อมพื้นรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮม 8112 กทม. เลขที่ 78/2562 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 กับร้านเอี๋ยวบริการ เป็นเงิน 18,000 บาท

ใบสั่งจ้างซ่อมพื้นรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮม 8112 กทม. เลขที่ 78/2562 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 กับร้านเอี๋ยวบริการ เป็นเงิน 18,000 บาท

เอกสารแนบ

Image070519065027

ขนาดไฟล์:0.72 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 61 ครั้ง