ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้าง ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ และเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด หมายเลขทะเบียน ศข 7063 กทม. เลขที่ 79/2562 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 กับร้านเอี๋ยวบริการ เป็นเงิน 3,500 บาท

ใบสั่งจ้าง ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ และเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด หมายเลขทะเบียน ศข 7063 กทม. เลขที่ 79/2562 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 กับร้านเอี๋ยวบริการ เป็นเงิน 3,500 บาท

ใบสั่งจ้าง ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ และเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด หมายเลขทะเบียน ศข 7063 กทม. เลขที่ 79/2562 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 กับร้านเอี๋ยวบริการ เป็นเงิน 3,500 บาท

เอกสารแนบ

Image070519065115

ขนาดไฟล์:0.73 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 18 ครั้ง