ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานขับรถยนต์เดินทางไปราชการระหว่างวันที่ 10-16 พฤษภาคม 2562 ของผู้เชี่ยวชาญสนใจ โดยวิธรเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานขับรถยนต์เดินทางไปราชการระหว่างวันที่ 10-16 พฤษภาคม 2562 ของผู้เชี่ยวชาญสนใจ โดยวิธรเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานขับรถยนต์เดินทางไปราชการระหว่างวันที่ 10-16 พฤษภาคม 2562 ของผู้เชี่ยวชาญสนใจ โดยวิธรเฉพาะเจาะจง 

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/32126/nws/13