ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล (สบทช.4) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ และสถานภาพทรัพยากรเพื่อเตรียมการจัดทำพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเล พื้นที่กลุ่มเกาะประจวบตอนบน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล (สบทช.4) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ และสถานภาพทรัพยากรเพื่อเตรียมการจัดทำพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเล พื้นที่กลุ่มเกาะประจวบตอนบน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล (สบทช.4) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ และสถานภาพทรัพยากรเพื่อเตรียมการจัดทำพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเล พื้นที่กลุ่มเกาะประจวบตอนบน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล) สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/32147/nws/13