ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมใหญ่ใบพัดเครื่องปีก PROPELLER HARTZELL HUB MODEL HC-E4N-3P HH4606 จำนวน 1 EA

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมใหญ่ใบพัดเครื่องปีก PROPELLER HARTZELL HUB MODEL HC-E4N-3P HH4606 จำนวน 1 EA

ประกาศ สป.ทส. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมใหญ่ใบพัดเครื่องปีก PROPELLER HARTZELL HUB MODEL HC-E4N-3P HH4606 จำนวน 1 EA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีคัดเลือก ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ศรีวิวัฒน์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด ผู้มีอาชีพรับจ้าง เป็นผู้ชนะการเสนอราคา โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 765,000.00 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 

เอกสารแนบ

296

ขนาดไฟล์:0.27 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 9 ครั้ง